• Sandagervej 18B, DK-5854 Gislev

Kort nyt april 2017

Ny metode til dybdehulsboring. Større laserskærer. Bedre CAM-program. Nye produkter tilføjet cellesluse-produktlinjen.
Læs mere

Kort nyt februar 2017

Nyt Hartford 4-akset bearbejdningscenter af typen LG 1370 med den lynhurtige Heidenhain 640 styring. Fornyet ISO 9001:2008 og Atex certificering. Lærling udlært som industritekniker EUX med karakteren 12.

Læs mere

Året er rullet godt i gang

Kvalitetsstyring - audit gennemført med ros. Liberty Care Company på Rehabmesse i maj. To nye bearbejdningscentre indkøbt, begge fuldt udstyret med Renishaw tastesystem, for emne/værktøjs udmåling samt med 4. akse bearbejdnings område X1300 Y700 Z650mm Styring Heidenhain 640.
Læs mere
ind og udstignings seng

I gang igen efter brand

Brand gav mulighed for optimering af produktion. Ny hjemmeside til Liberty care Company. Certificering af cellesluseprogram
Læs mere
DOWNLOAD SMEL PROFILBROCHURE
Download