• Sandagervej 18B, DK-5854 Gislev
Stenstrup Valve - rustfri og driftssikre sluser

Godt igang med ny sluseproduktion

Produktionen af cellesluser er godt igang, og vi har opbygget et lager af dele, der indgår i cellesluserne. Dermed sikrer vi en høj leveringssikkerhed. Alle løsdele bliver produceret i henhold til vort kvalitetssystem ISO 9001. Vi har ligeledes brugt tiden på at få lavet en hjemmeside.
Læs mere