Kvalitetsstyringssystemer

Årets første eksterne audit i vores 2 kvalitetsstyrings systemer  ISO 9001 og ATEX modulet, er gennemført. Auditen forløb uden anmærkninger og kun med ros fra TÜV, til vores måde, som mindre virksomhed at bruge dette som et værktøj.

Vi oplever en markant fremgang i salget. I vores program indenfor cellesluser. Af nye tiltag vil vi i løbet af medio 2016 kunne tilbyde et høj effektivt blæseranlæg til lastbiler, systemet udmærker sig ved et meget lavt støj niveau på Max. 80 Dba målt 2 meter fra bilen. Systemet er opbygget i units for nemmere montering.

Service og ny opbygning af lastbiler vil foregå i nært samarbejde med  J. Dyhr A.

Produktion af plejesenge

Vores produktion af senge til ældre sektoren er også i fremgang og vi begynder at være en kendt spiller i markedet.
Vi glæder os alle ved SMEL Industry/Liberty Care Company over den gode modtagelse at produktet har fået siden introduktionen i oktober 2015 på TWIC Messen.
Vi er at finde på Rehab messen i Bella Centret i maj md.

Udvidet kapacitet

Da antallet af nye kunder stiger og vi har en stigende efterspørgsel på vore egne produkter. Har vi for at imødese  den stigende efterspørgsel besluttet over året 2016, at tilføre 2stk bearbejdnings centre mere, begge fuldt udstyret med Renishaw taste system, for emne/værktøjs udmåling samt med 4. akse bearbejdnings område X1300 Y700 Z650mm Styring Heidenhain 640.