• Sandagervej 18B, DK-5854 Gislev
Jan

Produktion · Cellesluser

Uddannet smedJAN JENSEN

Ansat i firmaet i år 2001.

Jan Jensen beskæftiger sig hovedsagligt med svejsning og samling af cellesluser.