Opbygning af sluseproduktion

Vi er nu kommet rigtig godt i gang med produktionen af cellesluser. De første måneder er blevet brugt på at få opbygget et lager af dele, der indgår i cellesluserne.

Dette har for os været vores første ”milesten” for at sikre en høj leveringssikkerhed. Alle løsdele bliver produceret i henhold til vort kvalitetssystem ISO 9001, for at sikre en ensartethed, samt en høj kvalitet på vore produkter.

Vi har ligeledes brugt tiden på at få lavet en hjemmeside. Den kan ses på http://www.stenstrupvalve.dk/


Vi glæder os over den positive reaktion, som vi har oplevet i markedet, efter at vi er blevet leverandør af sluser efter BUSCH Danmark.

Vores næste mål er dels at få udbygget et dækkende forhandlernet i Europa. De første aftaler er allerede begyndt at falde på plads.

Endvidere er det vores mål at få suppleret vores sortiment med nye slusetyper, efterhånden som vi finder ud af, hvad der mangler på markedet.

Vi vil samtidig gøre opmærksom på, at vi pr. 1. marts 2013 har ændret navnet på vores virksomhed til SMEL Industry ApS.

Med venlig hilsen

Erik Langelund

SMEL Industry ApS

 

Production of Rotary Valves

Our production of Rotary Valves is now well under way. We have spent the first couple of months building up a stock of Valve components. This has been our first “milestone” in order to ensure uniformity and a high quality of our products. All parts and components are manufactured according to Quality Management System ISO 9001.

We have likewise spent some time and effort on a new website: Please visit http://www.stenstrupvalve.dk/

We welcome the positive response we have experienced in the market, after we have taken over from Busch as supplier of Valves.

Our next goal it to establish an international dealer network in Europe. The first agreements have already begun to fall into place. Furthermore, our goal is to complement our product range with new types of rotary valves, responding to demands in the market.

We would also like to draw your attention to the fact that as of March 1st we have changed our name into SMEL Industry ApS.

Best Regards

SMEL Industry Inc.

Erik Langelund